Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Image Index

U režimu za reprodukciju možete istovremeno da prikažete više slika.

  1. Pritisnite dugme (Image Index) u toku reprodukcije slike.
    Da biste promenili broj slika za prikaz
    MENU(Playback) → [Image Index] → željena postavka.

Detalji o stavkama u meniju

12 Images (podrazumevana postavka)/30 Images

Vraćanje u režim za reprodukciju pojedinačnih slika

Izaberite željenu sliku i pritisnite na sredini kontrolnog točkića.

Brzo prikazivanje željene slike

Izaberite traku na levoj strani ekrana indeksa slika koristeći kontrolni točkić, a zatim pritisnite gornju/donju stranu kontrolnog točkića. Kada je traka izabrana, možete da prikažete ekran sa kalendarom ili ekran za izbor fascikli pritiskanjem dugmeta na sredini kontrolnog točkića. Osim toga, možete da promenite i režim prikaza izborom odgovarajuće ikone.