Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Brisanje prikazane slike

Prikazanu sliku možete da izbrišete.

  1. Prikažite sliku koju želite da izbrišete.
  2. Pritisnite dugme (Brisanje).
  3. Izaberite [Delete] pomoću kontrolnog točkića, a zatim pritisnite na sredini kontrolnog točkića.