Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Brisanje više izabranih slika

Možete da izbrišete više izabranih slika.

  1. MENU(Playback) → [Delete] → željena postavka.

Detalji o stavkama u meniju

Multiple Img.:
Brisanje izabranih slika.

(1) Izaberite slike koje želite da izbrišete, a zatim pritisnite na sredini kontrolnog točkića. U polju za potvrdu se prikazuje oznaka . Da biste poništili izbor, pritisnite ponovo da biste uklonili oznaku .

(2) Da biste izbrisali ostale slike, ponovite korak (1).

(3) MENU [OK] → Pritisnitena sredini kontrolnog točkića.

All in this Folder:
Brisanje svih slika u izabranoj fascikli.
All with this date:
Brisanje svih slika u izabranom periodu.