Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Setting Reset

Vraćanje fotoaparata na podrazumevane postavke. Snimljene slike će biti zadržane čak i ako izvršite funkciju [Setting Reset].

  1. MENU(Setup) → [Setting Reset] → željena postavka.

Detalji o stavkama u meniju

Camera Settings Reset:
Vraćanje glavnih podešavanja za snimanje na podrazumevane vrednosti.

Initialize:
Vraćanje svih podešavanja na podrazumevane vrednosti.

Napomena

  • Pazite da ne izvadite bateriju tokom vraćanja na podrazumevane postavke.
  • Kada obavite funkciju [Initialize], preuzete aplikacije na fotoaparatu će možda biti deinstalirane. Da biste ponovo koristili aplikacije, ponovo ih instalirajte.
  • Vrednosti podešene sa funkcijom [AF Micro Adj.] neće biti resetovane čak i ako izvršite funkcije [Camera Settings Reset] ili [Initialize].