Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Access Point Set.

Pristupnu tačku možete da registrujete ručno. Pre nego što započnete postupak, proverite SSID naziv pristupne tačke, bezbednosni sistem i lozinku. Lozinka može da bude unapred postavljena na nekim uređajima. Za detaljnije informacije pogledajte uputstvo za upotrebu pristupne tačke ili se obratite administratoru pristupne tačke.

 1. MENU(Wireless) → [Access Point Set.].
 2. Izaberite pristupnu tačku koju želite da registrujete.

  Kada se željena pristupna tačka prikaže na ekranu: Izaberite željenu pristupnu tačku.

  Ako se željena pristupna tačka ne prikaže na ekranu: Izaberite [Manual Setting] i podesite pristupnu tačku.

  *Da biste videli kako da unosite tekst, pogledajte odeljak „Korišćenje tastature“.

  • Ako ste izabrali [Manual Setting], unesite SSID naziv pristupne tačke, a zatim izaberite bezbednosni sistem.

 3. Unesite lozinku i izaberite [OK].

  • Pristupne tačke bez oznakene zahtevaju lozinku.

 4. Izaberite [OK].

Korišćenje tastature

Kada je potrebno da ručno unesete znakove, na ekranu će se prikazati tastatura.

 1. Polje za unos Ovde se prikazuju znakovi koje ste uneli.
 2. Menjanje vrste znakova Svaki put kada pritisnete na sredini kontrolnog točkića, vrsta znakova se menja sledećim redosledom: slova abecede, brojevi i simboli.
 3. Tastatura Svaki put kada pritisnete na sredini, prikazaće se znak koji ste uneli.

  Na primer: Ako želite da unesete „abd“

  Izaberite taster za „abc“ i jednom pritisnite da biste prikazali „a“ → izaberite „“((5) Pomeranje kursora) i pritisnite → izaberite taster za „abc“ i dvaput pritisnite da biste prikazali „b“ → izaberite taster za „def“ i jednom pritisnite da biste prikazali „d“.

 4. Potvrda Potvrđivanje unetih znakova.
 5. Pomeranje kursora Pomeranje kursora u polju za unos desno ili levo.
 6. Brisanje Brisanje znakova koji se nalaze iza kursora.
 7. Biranje velikog ili malog slova za naredni znak.
 8. Razmak.

 • Da biste otkazali unos teksta, izaberite [Cancel].

Stavke ostalih podešavanja

U zavisnosti od statusa ili načina podešavanja pristupne tačke, možda će biti potrebno da podesite dodatne opcije.

WPS PIN:
Prikazivanje PIN kôda koji ste uneli na povezanom uređaju.

Priority Connection:
Izaberite [On] ili [Off].

IP Address Setting:
Izaberite [Auto] ili [Manual].

IP Address:
Ako ručno unosite IP adresu, unesite određenu adresu.

Subnet Mask/Default Gateway:
Kada [IP Address Setting] podesite na [Manual], unesite IP adresu koja odgovara mrežnom okruženju.

Napomena

 • Da biste registrovanoj pristupnoj tački dali prioritet, podesite [Priority Connection] na [On].