Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Preuzimanje aplikacija

Aplikacije možete da preuzmete pomoću računara.

  1. Pristupite veb-sajtu za preuzimanje aplikacija.
  2. Izaberite željenu aplikaciju i preuzmite je u fotoaparat prateći uputstva na ekranu.
    • Povežite računar i fotoaparat pomoću mikro USB kabla (isporučen) prateći uputstva na ekranu.