Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Softver za Mac računare

Detaljnije informacije o softveru za Mac računare možete da vidite na sledećoj URL adresi:

http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/

Wireless Auto Import

Ako koristite Mac računar i želite da uvezete slike na računar pomoću funkcije Wi-Fi, potreban vam je softver „Wireless Auto Import“. Preuzmite softver „Wireless Auto Import“ sa gorenavedene adrese i instalirajte ga na Mac računaru. Detaljnije informacije možete da vidite u pomoći za „Wireless Auto Import“.

Napomena

  • Softver koji možete da koristite se razlikuje u zavisnosti od regiona.