Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Send to Computer

Fotografije koje su uskladištene na fotoaparatu možete da prenesete na računar koji je povezan sa pristupnom tačkom bežične mreže ili putem bežičnog rutera i jednostavno napravite rezervne kopije. Pre nego što ovo uradite, instalirajte softver „PlayMemories Home“ na računaru i registrujte pristupnu tačku na fotoaparatu.

  1. Pokrenite računar.
  2. MENU(Wireless) → [Send to Computer].

Napomena

  • U zavisnosti od podešavanja aplikacije na računaru, fotoaparat će se isključiti nakon što slike budu sačuvane na računaru.
  • Slike sa fotoaparata možete istovremeno da prenosite na samo jedan računar.
  • Ako želite da prenesete slike na drugi računar, povežite fotoaparat i računar putem USB kabla i pratite uputstva u softveru „PlayMemories Home“.