Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Rešavanje problema

Ako imate problema sa korišćenjem fotoaparata, isprobajte sledeća rešenja.

  1. Pogledajte stavke u odeljku „Rešavanje problema“, a zatim proverite fotoaparat.
  2. Izvadite bateriju, sačekajte jedan minut, ponovo umetnite bateriju, a zatim uključite napajanje.
  3. Vratite podešavanja na početne vrednosti.
  4. Kontaktirajte prodavca ili lokalni ovlašćeni servis. Dodatne informacije o ovom proizvodu i odgovore na česta pitanja možete da vidite na veb-sajtu korisničke podrške.
    http://www.sony.net/