Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Uglovi slike su previše tamni.

  • Ako koristite filter ili senilo, skinite ga i ponovo snimite sliku. Deo filtera ili senila može biti vidljiv na slici ako je filter debeo ili ako ste nepravilno montirali senilo. Optička svojstva nekih objektiva mogu da budu uzrok tamnih uglova slike (nedovoljno svetla). Ovaj fenomen možete da korigujete pomoću funkcije [Shading Comp.].