Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Ne možete da pošaljete filmove na pametni telefon.

  • Filmove u formatu AVCHD nije moguće poslati na pametni telefon. Za snimanje filmova, podesite [File Format] na [MP4].