Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Računar ne prepoznaje fotoaparat.

  • Podesite [USB Connection] na [Mass Storage].
  • Za povezivanje uređaja koristite mikro USB kabl (isporučen).
  • Iskopčajte USB kabl i ponovo ga povežite.
  • Iskopčajte svu opremu osim fotoaparata, tastature i miša sa USB priključaka na računaru.
  • Povežite fotoaparat direktno sa računarom, a ne preko USB čvorišta ili drugog uređaja.