Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Slike su odštampane sa odsečenim ivicama.

  • U zavisnosti od štampača koji koristite, leva, desna, gornja i donja ivica slike mogu da budu odsečene. Ovo se naročito odnosi na slike koje su snimljene sa [Aspect Ratio] od [16:9] na kojima bočni delovi mogu da budu odsečeni nakon štampanja.
  • Kada štampate slike, isključite podešavanje za isecanje ili štampanje bez ivica na štampaču. Obratite se proizvođaču štampača da biste saznali da li štampač ima ova podešavanja ili ne.
  • Kada slike štampate u prodavnici, tražite da vam odštampaju sliku bez isečenih ivica.