Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Kada uključite fotoaparat, prikazuje se ekran za podešavanje sata.

  • Ponovo podesite datum i vreme.
  • Ugrađena pomoćna punjiva baterija se ispraznila. Umetnite napunjenu bateriju i ostavite fotoaparat 24 sata ili duže sa isključenim napajanjem.