Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Adapter za montiranje objektiva LA-EA3

Ako koristite adapter za montiranje objektiva LA-EA3 (prodaje se zasebno), dostupne su sledeće funkcije.

Autofocus:
Dostupno samo sa SAM/SSM objektivima*

Sistem za automatsko fokusiranje:
Kontrastni automatski fokus

Biranje automatskog/ručnog fokusiranja:
Može se promeniti pomoću prekidača na objektivu.

Focus Mode:
Single-shot AF

*Kada je montiran objektiv sa A-bajonetom, brzina automatskog fokusiranja je manja nego kada je montiran objektiv sa E-bajonetom. (Automatsko fokusiranje je sporije od dve do sedam sekundi (na osnovu merenja koje je obavila kompanija Sony). Ovo može da se razlikuje u zavisnosti od objekta koji snimate i svetline tokom snimanja.).

  • Kada koristite adapter za montiranje objektiva, automatsko fokusiranje ne radi u režimu za filmove.
  • Kada koristite adapter za montiranje objektiva u režimu za filmove, ručno podesite blendu.

Dostupna oblast fokusiranja

Kada je montiran adapter LA-EA3, dostupna oblast fokusiranja je ista kao za raspoloživa podešavanja fotoaparata.