Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

LCD ekran se gasi nakon kraćeg vremena.

  • Ako fotoaparat ne koristite određeno vreme, on ulazi u režim za uštedu energije. Fotoaparat izlazi iz režima za uštedu energije kada obavite neku radnju na fotoaparatu, na primer, pritisnete okidač do pola.