Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Scene Selection

Omogućava snimanje sa memorisanim podešavanjima koja se biraju prema sceni.

 1. Postavite točkić za izbor režima na SCN (Scene Selection).
 2. MENU(Camera Settings) → [Scene Selection] → željeni režim.
  • Kada je [Mode Dial Guide] podešeno na [On], željene postavke možete da izaberete nakon što promenite poziciju točkića za izbor režima.

Detalji o stavkama u meniju

Portrait:
Zamućivanje pozadine i izoštravanje objekta. Blago naglašavanje boje kože.

Sports Action:
Snimanje objekta u pokretu korišćenjem velike brzine zatvarača pa objekat izgleda kao da stoji u mestu. Fotoaparat neprekidno snima slike dok je pritisnut okidač.

Macro:
Snimanje izbliza objekata kao što su cveće, insekti, hrana ili sitni predmeti.

Landscape:
Snimanje celog predela sa oštrim fokusom i živopisnim bojama.

Sunset:
Isticanje prelepe crvene boje tokom zalaska sunca.

Night Scene:
Snimanje noćnih scena uz zadržavanje noćne atmosfere.

Hand-held Twilight:
Snimanje noćnih scena sa manje šuma i zamućenosti bez korišćenja stativa. Fotoaparat snima niz fotografija, a zatim ih obrađuje da bi smanjio zamućenost objekta, zamućenost usled podrhtavanja fotoaparata i šum.

Night Portrait:
Snimanje noćnih portreta pomoću blica.

Anti Motion Blur:
Omogućava snimanje u zatvorenom bez korišćenja blica i smanjuje zamućenost objekta. Fotoaparat snima niz slika i kombinuje ih da bi kreirao oštriju sliku sa manje šuma.

Napomena

 • U režimima [Night Scene] i [Night Portrait], brzina otvora blende je manja, tako da se preporučuje upotreba stativa da biste sprečili zamućivanje slike.
 • U režimu [Hand-held Twilight] ili [Anti Motion Blur], fotoaparat snima sliku nakon 4 okidanja.
 • Ako izaberete [Hand-held Twilight] ili [Anti Motion Blur] kada koristite [RAW] ili [RAW & JPEG], kvalitet slike privremeno postaje [Fine].
 • Smanjivanje zamućenosti je manje efikasno čak i kada koristite [Hand-held Twilight] ili [Anti Motion Blur] prilikom snimanja sledećih objekata:
  • Objekti koji se kreću nepredvidljivo.
  • Objekti koji su previše blizu fotoaparata.
  • Velike površine sličnih boja kao što su nebo, plaža ili livada.
  • Objekti koji se stalno menjaju poput talasa ili vodopada.
 • Kada koristite [Hand-held Twilight] ili [Anti Motion Blur], može da dođe do pojave šuma u vidu kvadratića ako snimate pod izvorom svetla koji treperi, kao što je fluorescentna lampa.
 • Minimalna udaljenost na kojoj možete da snimate objekat se ne menja čak ni kada izaberete [Macro]. Minimalno rastojanje za fokusiranje je navedeno na fotoaparatu.

Savet

 • Da biste promenili scenu, okrećite pomoćni kontrolni točkić na ekranu za snimanje i izaberite novu scenu.