Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Aperture Priority

Prilagođavanjem otvora blende možete da menjate zonu fokusa ili zamutite pozadinu. Vrednost otvora blende možete da menjate i kada snimate filmove.

 1. Postavite točkić za izbor režima na A (Aperture Priority).
 2. Izaberite željenu vrednost okretanjem pomoćnog kontrolnog točkića.
  • Manja F-vrednost: Objekat koji snimate je u fokusu, ali su objekti ispred i iza njega zamućeni.
   Veća F-vrednost: Objekat, prednji plan i pozadina su u fokusu.
 3. Prilagodite fokus i snimite objekat.
  Brzina zatvarača se automatski prilagođava radi dobijanja pravilne ekspozicije.

Napomena

 • Ako nakon podešavanja nije moguće postići pravilnu ekspoziciju, vrednost brzine zatvarača na ekranu za snimanje treperi. Iako možete da snimate sa takvim vrednostima, preporučujemo vam da ponovo obavite podešavanje.
 • Svetlina slike na ekranu može da se razlikuje od svetline stvarne scene koju snimate.

Savet

 • Manja F-vrednost (otvaranje blende) sužava zonu koja je u fokusu. Ovo vam omogućava da objekat snimite u oštrom fokusu, dok će objekti ispred i iza njega biti zamućeni (dubina polja postaje manja). Veća F-vrednost (zatvaranje blende) povećava zonu koja je u fokusu. Ovo vam omogućava da snimite scenu sa velikom dubinskom oštrinom (dubina polja postaje veća).