Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Birač/točkić za kompenzaciju ekspozicije

Možete da prilagodite kompenzaciju ekspozicije pomoću kontrolnog birača ili kontrolnog točkića.

  1. MENU (Custom Settings) → [Dial/Wheel Ev Comp] → željena postavka.

Detalji o stavkama u meniju

Off (podrazumevana postavka):
Funkcija kompenzacije ekspozicije se ne dodeljuje kontrolnom biraču ili kontrolnom točkiću.
Wheel:
Funkcija kompenzacije ekspozicije se dodeljuje kontrolnom točkiću.
Dial:
Funkcija kompenzacije ekspozicije se dodeljuje kontrolnom biraču.

Napomena

  • Ako funkciju kompenzacije ekspozicije dodelite kontrolnom biraču, funkcijom koja je bila originalno dodeljena možete da upravljate korišćenjem kontrolnog točkića i obrnuto.
  • Kada je režim snimanja postavljen na [Manual Exposure] a ISO faktor je postavljen na [ISO AUTO], funkcija [Dial/Wheel Ev Comp] je onemogućena.