Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Flash Mode

Možete da podesite režim blica.

  1. MENU (Camera Settings) [Flash Mode] → željena postavka.

Detalji o stavkama u meniju

Flash Off:
Blic ne funkcioniše.
Autoflash:
Blic radi u tamnim okruženjima ili dok snimate kada ste okrenuti ka jakom svetlu.
Fill-flash (podrazumevana postavka):
Blic radi svaki put kada pritisnete okidač.
Slow Sync.:
Blic radi svaki put kada pritisnete okidač. Funkcija Slow sync vam omogućava da snimite jasnu sliku i objekta i pozadine tako što smanjuje brzinu otvora blende.
Rear Sync.:
Blic radi neposredno pre završetka ekspozicije svaki put kada aktivirate blendu. Funkcija Rear sync vam omogućava da snimite prirodnu sliku traga kretanja objekta kao što je automobil u pokretu ili osoba koja hoda.
Wireless:
Kada koristite bežični blic, efekat senčenja daje bolji 3D izgled objektu nego kada koristite blic koji je na fotoaparatu.
Ovaj režim možete efikasno da koristite kada na fotoaparat priključite spoljni blic koji podržava daljinsko upravljanje (prodaje se zasebno) i snimate sa bežičnim blicom (prodaje se zasebno) koji je postavljen dalje od objekta.

Napomena

  • Podrazumevana postavka zavisi od režima snimanja.
  • Dostupni režim blica zavisi od režima snimanja.
  • Podešavanje [Wireless] ne možete da koristite sa ugrađenim blicom.