Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Korišćenje blica

Ako se nalazite u tamnom okruženju, koristite blic da biste osvetlili objekat tokom snimanja i sprečili zamućenja koja mogu da nastanu podrhtavanjem fotoaparata. Kada ste prilikom snimanja okrenuti ka suncu, koristite blic da biste osvetlili objekat iza kojeg se nalazi sunce.

 1. Pritisnite dugme (Izbacivanje blica) da biste izbacili blic.

 2. Pritisnite okidač do kraja.

Kada ne koristite blic

Kada ne koristite blic, vratite ga u telo fotoaparata.

Napomena

 • Blic ne možete da koristite tokom snimanja filmova.
 • Tokom punjenja blica treperi ikona . Kada se punjenje završi, ikona će početi da svetli.
 • Kada na stopicu za više interfejsa priključite spoljni blic (prodaje se zasebno), stanje spoljnog blica ima prioritet u odnosu na podešavanje fotoaparata. Ne možete da koristite ugrađeni blic.
 • Pre montaže dodatnog pribora kao što je blic na stopicu za više interfejsa ili uklanjanja sa nje, najpre isključite fotoaparat.
  Kada montirate dodatni pribor, umetnite ga u potpunosti na stopicu za više interfejsa i čvrsto pritegnite. Uverite se da je dodatni pribor dobro pričvršćen za fotoaparat.
 • Ne koristite komercijalno dostupni blic sa sinhro kontaktima visokog napona ili sa obrnutim polaritetom.
 • Priključeni objektiv može da blokira osvetljenje blica.
 • U zavisnosti od objektiva koji koristite, uglovi snimljene slike mogu da budu zatamnjeni.