Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Dugme DISP (Tražilo)

Možete da izaberete režime za prikaz sadržaja na ekranu tražila koje je moguće aktivirati pritiskom na dugme (Podešavanje prikaza) u režimu snimanja.

  1. MENU (Custom Settings) → [DISP Button] [Finder] → željeno podešavanje → [Enter].
    Dostupne stavke su označene sa .

Detalji o stavkama u meniju

Graphic Display:
Prikazuje osnovne informacije o snimanju. Grafički prikaz brzine zatvarača i otvora blende.
Display All Info.:
Prikazuje informacije o snimanju.
No Disp. Info.:
Informacije o snimanju se ne prikazuju.
Histogram:
Grafički prikaz raspodele osvetljenosti.