Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Kreativna fotografija

[Photo Creativity] je režim koji dozvoljava intuitivno korišćenje fotoaparata sa drugačijim prikazom na ekranu. Kada je režim snimanja podešen na (Inteligentna automatika) ili (Superior Auto), možete da lako menjate podešavanja i snimate slike.

 1. Podesite režim snimanja na (Intelligent Auto) ili (Superior Auto).
 2. Pritisnite (Photo Creativity) na kontrolnom točkiću.
 3. Pomoću kontrolnog točkića izaberite stavku koju želite da promenite.
  (Bkground Defocus):
  Prilagođavanje zamućenja pozadine.
  (Brightness):
  Prilagođavanje svetline.
  (Color):
  Prilagođavanje boja.
  (Vividness):
  Prilagođavanje živopisnosti.
  (Picture Effect):
  Možete da izaberete željeni efekat i snimate slike sa određenom teksturom.
 4. Izaberite željene postavke.
  • Možete da koristite nekoliko podešavanja zajedno ponavljajući korake 3 i 4.
  • Za vraćanje promenjenih podešavanja na podrazumevana, pritisnite dugme (Brisanje). (Bkground Defocus), (Brightness), (Color) i (Vividness) su podešene na [AUTO], a (Picture Effect) je podešena na .
 5. Za snimanje fotografija: Pritisnite okidač.
  Kada snimate filmove: Pritisnite dugme MOVIE da biste započeli snimanje.

Napomena

 • Kada snimate filmove korišćenjem funkcije [Photo Creativity], ne možete da promenite ni jedno podešavanje tokom snimanja.
 • Ako postavite režim snimanja na režim [Intelligent Auto] ili režim [Superior Auto] ili isključite fotoaparat, postavke koja ste promenili se vraćaju na podrazumevane vrednosti.
 • Kada je režim snimanja podešen na [Superior Auto] i koristite funkciju [Photo Creativity], fotoaparat neće izvršiti obrađivanje preklopnog sloja slika.