Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

4K Still Image PB

Emitovanje fotografija u rezoluciji 4K na TV-u koji podržava 4K i koji je povezan putem HDMI kabla.

  1. Isključite fotoaparat i TV.
  2. Povežite mikro priključak HDMI na fotoaparatu sa HDMI priključkom na TV-u pomoću HDMI kabla (prodaje se zasebno).

  3. Uključite TV i izaberite odgovarajući ulaz.
  4. Uključite fotoaparat.
  5. Reprodukujte fotografiju, a zatim pritisnite donju stranu kontrolnog točkića.
    Fotografija se emituje u rezoluciji 4K.
    • Slike u rezoluciji 4K možete emitovati ako izaberete MENU(Playback) → [4K Still Image PB][OK].

Napomena

  • Ovaj meni je dostupan samo ako koristite TV koji je kompatibilan sa formatom 4K. Za detalje, pogledajte uputstvo za upotrebu TV-a.