Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Pokretanje preuzete aplikacije

Pokrenite aplikaciju koju ste preuzeli sa veb-sajta za preuzimanje aplikacija „PlayMemories Camera Apps“.

  1. MENU(Application)Application List → aplikacija koju želite da pokrenete.

Savet

Brže pokretanje aplikacija

Dodelite [Download Appli.] i [Application List] prilagođenom tasteru. Za pokretanje aplikacija ili prikaz liste aplikacija dovoljno je da pritisnete prilagođeni taster kada se prikazuje ekran sa informacijama o snimanju.