Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Vrsta diska

Slika visoke rezolucije (HD)
Blu-ray disk vam omogućava da snimate filmove visoke rezolucije koji traju duže nego oni koji su snimljeni na DVD diskovima.

Slika visoke rezolucije (HD) (disk sa AVCHD filmom)
Film visoke rezolucije (HD) možete da snimite na DVD medijumu poput DVD-R diska pri čemu će biti kreiran disk sa filmom visoke rezolucije (HD).

  • Disk sa filmom visoke rezolucije (HD) možete da reprodukujete na uređajima koji podržavaju reprodukciju filmova u formatu AVCHD kao što su Sony Blu-ray Disc plejer i PlayStation®3. Disk nećete moći da reprodukujete na običnim DVD plejerima.

Film u standardnoj rezoluciji (STD)
Na DVD medijum poput DVD-R diska možete da snimite film standardne rezolucije koji je nastao konverzijom filma visoke rezolucije (HD) pri čemu će biti kreiran disk sa filmom standardnog kvaliteta (STD).

Savet

Možete da koristite sledeće vrste diskova od 12 cm sa softverom „PlayMemories Home“. Za Blu-ray diskove, pogledajte odeljak „Kreiranje Blu-ray diskova“.

DVD-R/DVD+R/DVD+R DL: Nisu ponovo upisivi

DVD-RW/DVD+RW: Ponovo upisivi

  • Sistemski softver uređaja „PlayStation 3“ uvek ažurirajte na najnoviju verziju.
  • „PlayStation 3“ možda nije dostupan u nekim zemljama/regionima.