Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Slika nije fokusirana.

  • Objekat koji snimate je preblizu. Proverite minimalnu udaljenost za fokusiranje na objektivu.
  • Okolno osvetljenje je slabo.
  • Objekat koji snimate nije pogodan za automatsko fokusiranje. Snimajte u režimu ručnog fokusiranja.