Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Ručno fokusiranje

Ako u režimu automatskog fokusa ne možete dobro da fokusirate sliku, fokus možete da prilagodite ručno.

  1. MENU (Camera Settings) → [Focus Mode][Manual Focus].
  2. Okrećite prsten za fokusiranje dok ne postignete oštar fokus.

    • Kada okrećete prsten za fokusiranje, na ekranu se prikazuje udaljenost za fokus.