Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Ne možete da koristite povezivanje jednim dodirom (NFC).

  • Postavite uređaje tako da oznaka na pametnom telefonu i oznaka na fotoaparatu budu što bliže jedna drugoj. Ako uređaji ne reaguju, pomerite pametni telefon nekoliko milimetara ili ga udaljite od fotoaparata, sačekajte više od 10 sekundi, a zatim ponovo dodirnite fotoaparat.
  • [Airplane Mode] je podešen na [On]. Podesite [Airplane Mode] na [Off].
  • Proverite da li je funkcija NFC aktivirana na pametnom telefonu. Detaljnije informacije možete da vidite u uputstvu za pametni telefon.
  • Ne postavljajte metalne predmete blizu oznake osim pametnog telefona.
  • Nemojte istovremeno da dodirujete fotoaparat sa dva ili više telefona.
  • Ako je na pametnom telefonu pokrenuta neka druga aplikacija koja koristi NFC, isključite je.