Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Ne možete da štampate slike sa datumom.

  • Ako želite da štampate slike sa datumom, koristite [Print Setting] u okviru [Specify Printing].
  • Slike možete da odštampate sa prikazanim datumom ako štampač ili softver može da prepozna Exif informacije. Za informacije o kompatibilnosti sa Exif informacijama, obratite se proizvođaču štampača ili softvera.
  • Pomoću softvera „PlayMemories Home“, slike možete da odštampate sa datumom bez snimanja datuma.
  • Kada slike štampate u prodavnici, slike mogu da budu odštampane sa datumom ako to tražite.