Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Slike nije moguće reprodukovati.

  • Uverite se da je memorijska kartica potpuno umetnuta u fotoaparat.
  • Naziv fascikle/datoteke je promenjen na računaru.
  • Kada je datoteka slike obrađena na računaru ili kada je snimljena pomoću nekog drugog proizvoda, ne garantujemo reprodukciju na ovom fotoaparatu.
  • Fotoaparat je u režimu USB. Prekinite vezu između fotoaparata i računara.
  • Koristite „PlayMemories Home“ da biste slike koje su uskladištene na računaru reprodukovali na fotoaparatu.