Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Korišćenje stavki u meniju (MENU)

U ovom odeljku ćete saznati kako da promenite podešavanja za upravljanje fotoaparatom i aktivirate njegove funkcije kao što su snimanje, reprodukcija i režimi upravljanja.

  1. Pritisnite dugme MENU da biste prikazali ekran menija.

  2. Izaberite željenu stavku menija (MENU) pritiskanjem gornje/donje/leve/desne strane kontrolnog točkića ili okretanjem kontrolnog točkića, a zatim pritisnite na sredini kontrolnog točkića.
    • Na ekranu će se nakon koraka 1 možda odmah prikazati korak 3 u zavisnosti od podešavanja [Tile Menu].

  3. Izaberite željeno podešavanje pritiskanjem gornje/donje/leve/desne strane kontrolnog točkića ili okretanjem kontrolnog točkića, a zatim pritisnite na sredini kontrolnog točkića.
    • Izaberite ikonu na vrhu ekrana i pritisnite levu/desnu stranu kontrolnog točkića da biste prešli na drugu stavku u meniju (MENU).

  4. Izaberite željenu vrednost podešavanja i pritisnite da biste je potvrdili.