Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Reprodukcija filmova

Reprodukcija snimljenih filmova.

 1. Pritisnite dugme (reprodukcija) da biste se prebacili u režim za reprodukciju.
 2. Pomoću kontrolnog točkića izaberite film koji želite da reprodukujete.
 3. Da biste pokrenuli reprodukciju filma, pritisnite na sredini kontrolnog točkića.

Komande koje su dostupne tokom reprodukcije filma

Pritiskanjem donje strane kontrolnog točkića, možete da usporite reprodukciju, prilagodite jačinu zvuka itd.

 • : Reprodukcija
 • : Pauza
 • : Brzo premotavanje unapred
 • : Brzo premotavanje unazad
 • : Usporena reprodukcija unapred
 • : Usporena reprodukcija unazad
 • : Sledeća datoteka filma
 • : Prethodna datoteka filma
 • : Prikaz sledećeg kadra
 • : Prikaz prethodnog kadra
 • : Prilagođavanje jačine zvuka
 • : Zatvaranje panela sa komandama

Savet

 • Komande „Usporena reprodukcija unapred“, „Usporena reprodukcija unazad“, „Prikaz sledećeg kadra“ i „Prikaz prethodnog kadra“ su dostupne kada je reprodukcija pauzirana.