Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

O funkciji [In-Camera Guide]

Funkcija [In-Camera Guide] prikazuje opis stavki u meniju (MENU), dugmeta Fn (Funkcija) i podešavanja, a kada funkciju ne možete da podesite, prikazuje razlog.

  1. Pritisnite dugme MENU ili Fn.
  2. Izaberite željenu stavku u meniju (MENU) pritiskajući gornju/donju/levu/desnu stranu kontrolnog točkića.
  3. Pritisnite dugme C2 (Custom 2).

    Prikazaće se vodič za korišćenje stavke u meniju (MENU) koju ste izabrali u koraku 2.

    • Ako pritisnete na sredini kontrolnog točkića nakon izbora stavke koja se prikazuje u sivoj boji, prikazaće se razlog zašto stavku nije moguće podesiti.