Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Veličina slike (fotografije)

Što je veličina slike veća, na njoj će biti vidljivo više detalja kada je odštampate na papiru velikog formata. Što je veličina slike manja, moći ćete da snimite više slika.

  1. MENU (Podešavanje fotoaparata) → [Image Size] → željena postavka.

Detalji o stavkama u meniju

Veličina slike kada je [Aspect Ratio] 3:2
L: 24M 6000×4000 piksela
M: 12M 4240×2832 piksela
S: 6.0M 3008×2000 piksela
Veličina slike kada je [Aspect Ratio] 16:9
L: 20M 6000×3376 piksela
M: 10M 4240×2400 piksela
S: 5.1M 3008×1688 piksela

Napomena

  • Kada je [Quality] podešeno na [RAW] ili [RAW & JPEG], veličina slike za RAW slike je [L].