Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Exposure Comp.

Kada fotoaparat automatski odredi vrednost ekspozicije, celu sliku možete da posvetlite ili potamnite tako što ćete prilagoditi [Exposure Comp.] ka strani plusa ili strani minusa (kompenzacija ekspozicije). Ekspozicija se obično određuje automatski (automatska ekspozicija).

  1. MENU (Camera Settings)[Exposure Comp.] → željena postavka.
    Kada snimate filmove, ekspoziciju možete da prilagodite u rasponu od −5.0 EV do +5.0 EV.

Napomena

  • Kada snimate filmove, ekspoziciju možete da prilagodite u rasponu od −2.0 EV do +2.0 EV.
  • Ako snimate objekat u veoma svetlom ili tamnom okruženju ili kada koristite blic, možda nećete dobiti zadovoljavajuće rezultate.
  • Prilikom snimanja, na ekranu će se prikazivati slika sa odgovarajućom svetlinom samo za vrednosti između –3.0 EV i +3.0 EV. Ako podesite ekspoziciju van ovog opsega, svetlina slike se neće dodatno promeniti, ali će biti vidljiva na snimljenoj slici.
  • Kada koristite [Manual Exposure], ekspoziciju možete da kompenzujete samo kada je [ISO] podešeno na [ISO AUTO].