Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

ISO faktor

Svetlosna osetljivost se izražava ISO brojem (preporučeni indeks ekspozicije). Što je veći broj, veća je osetljivost.

 1. MENU (Camera Settings)[ISO] → željena postavka.

Detalji o stavkama u meniju

Multi Frame NR
Kombinovanje uzastopno snimljenih fotografija radi dobijanja slike sa manje šuma.
ISO AUTO (podrazumevana postavka):
Automatsko podešavanje ISO osetljivosti.

100 / 125 / 160 / 200 / 250 / 320 / 400 / 500 / 640 / 800 / 1000 / 1250 / 1600 / 2000 / 2500 / 3200 / 4000 / 5000 / 6400 / 8000 / 10000 / 12800 / 16000 / 20000 / 25600:
Povećavanjem ISO osetljivosti možete da smanjite zamućenost slike kada snimate na tamnoj lokaciji ili kada snimate objekte u pokretu (izaberite veći broj).

Napomena

 • Opcija [ISO AUTO] će biti izabrana kada koristite sledeće funkcije:
  • [Intelligent Auto]
  • [Superior Auto]
  • [Scene Selection]
  • [Sweep Panorama]
 • Što je veća ISO vrednost, na slici će biti više šuma.
 • Kada snimate filmove, dostupne su ISO vrednosti između ISO 100 i ISO 12800. Ako je ISO vrednost podešena na veću vrednost od ISO 12800, podešavanje će se automatski prebaciti na ISO 12800. Kada završite snimanje filma, ISO vrednost se vraća na originalnu postavku.
 • Kada koristite funkciju [Multi Frame NR], potrebno je izvesno vreme da fotoaparat obradi preklapanje slika.

Savet

 • Možete da promenite opseg ISO osetljivosti koje će biti automatski izabrane u okviru podešavanja [ISO AUTO]. Izaberite [ISO AUTO] i pritisnite desnu stranu kontrolnog točkića, a zatim podesite željene vrednosti za [ISO AUTO Maximum] i [ISO AUTO Minimum]. Podešavanja [ISO AUTO Maximum] i [ISO AUTO Minimum] će se takođe koristiti kada snimate u režimu [ISO AUTO] i koristite [Multi Frame NR].