Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Ravnoteža bele boje

Prilagođavanje tonova boja u odnosu na uslove okolnog osvetljenja. Koristite ovu funkciju kada tonovi boja na slici ne izgledaju onako kako ste očekivali ili kada namerno želite da promenite tonove boja i kreirate određeni fotografski izraz.

  1. MENU (Camera Settings) → [White Balance] → željena postavka.

Detalji o stavkama u meniju

Auto (podrazumevana postavka):
Fotoaparat automatski detektuje izvor svetla i prilagođava tonove boja.
Daylight:
Tonovi boja su prilagođeni za dnevnu svetlost.
Shade:
Tonovi boja su prilagođeni za oblast u senci.
Cloudy:
Temperatura boja je prilagođena za oblačno vreme.
Incandescent:
Temperatura boja je prilagođena mestima koja su osvetljena sijalicama sa užarenim vlaknima ili mestima pod jakim osvetljenjem, kao što je fotografski studio.
Fluor.: Warm White:
Temperatura boja je prilagođena toplom belom fluorescentnom osvetljenju.
Fluor.: Cool White:
Temperatura boja je prilagođena belom fluorescentnom osvetljenju.
Fluor.: Day White:
Temperatura boja je prilagođena neutralnom belom fluorescentnom osvetljenju.
Fluor.: Daylight:
Temperatura boja je prilagođena za fluorescentno osvetljenje koje simulira dnevnu svetlost.
Flash:
Temperatura boja je prilagođena za svetlost blica.
Underwater Auto:
Temperatura boja je prilagođena za podvodno snimanje.

C.Temp./Filter:
Fotoaparat prilagođava tonove boja u zavisnosti od izvora svetla. Simulira se efekat CC filtera (kompenzacija boja) za fotografiju.

Custom:
Koristi postavku ravnoteže bele boje sačuvanu u [Custom Setup].

Custom Setup:
Memorisanje osnovne bele boje u svetlosnim uslovima okruženja za snimanje.

Savet

  • Pritiskom na desnu stranu kontrolnog točkića možete da prikažete ekran za precizno prilagođavanje temperature boja.
  • Kada se nalazite u podešavanju [C.Temp./Filter], možete da koristite desno dugme da prikažete ekran za podešavanje temperature boja i unesete podešavanja. Kada ponovo pritisnete desno dugme, prikazaće se ekran za precizno prilagođavanje.

Napomena

  • [White Balance] je fiksno podešeno na [Auto] u sledećim slučajevima:
    • [Intelligent Auto]
    • [Superior Auto]
    • [Scene Selection]