Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Manual Exposure

Omogućava snimanje sa željenom ekspozicijom tako što možete da prilagodite i brzinu zatvarača i vrednost otvora blende. Brzinu zatvarača i otvor blende možete da promenite i kada snimate filmove.

 1. Postavite točkić za izbor režima na M (Manual Exposure).
 2. Izaberite željenu brzinu zatvarača okretanjem kontrolnog točkića.
  Izaberite željenu vrednost otvora blende okretanjem kontrolnog birača.
  Kada je [ISO] podešeno na neku drugu vrednost, a ne na [ISO AUTO], koristite MM (Metered Manual) da biste proverili vrednost ekspozicije.
  Prema +: Slike postaju svetlije.
  Prema − : Slike postaju tamnije.
  0: Odgovarajuća ekspozicija koju je analizirao fotoaparat
 3. Prilagodite fokus i snimite objekat.

Napomena

 • Kada je [ISO] podešeno na [ISO AUTO], ISO vrednost se automatski menja u skladu sa podešenom brzinom i vrednošću otvora blende radi dobijanja pravilne ekspozicije. Ako pomoću podešenog otvora blende i brzine zatvarača nije moguće postići odgovarajuću ekspoziciju, indikator ISO vrednosti će početi da treperi.
 • Indikator Metered Manual se ne prikazuje kada je [ISO] podešeno na [ISO AUTO].
 • Kada količina svetla u okruženju premašuje opseg koji može da izmeri funkcija Metered Manual, indikator Metered Manual će početi da treperi.
 • Indikator (SteadyShot upozorenje) se ne prikazuje u režimu ručnog podešavanja ekspozicije.
 • Svetlina slike na monitoru može da se razlikuje od svetline stvarne scene koju snimate.