Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Korišćenje funkcije Lock-on AF

Automatsko zadržavanje fokusa na objektu koji se kreće.

 1. MENU (Camera Settings) → [Lock-on AF][On] ili [On (Start w/shutter)].
 2. Pratite uputstva u nastavku.
Ako izaberete [On]:
(1) Ako se prikazuje okvir za ciljanje (A), poravnajte ga sa objektom koji želite da pratite i pritisnite u sredini.
Ako se okvir za ciljanje ne prikazuje, pritisnite u sredini da biste prikazali okvir, a zatim pritisnite u sredini. Fotoaparat počinje da prati objekat.

Ako izaberete [On (Start w/shutter)]:
(1) Odlučite o kompoziciji objekta koji želite da pratite.
(2) Pritisnite okidač do pola. Fotoaparat počinje da prati objekat.

Napomena

 • Funkcija [Lock-on AF] možda neće raditi dobro u sledećim slučajevima:
  • Objekat se kreće suviše brzo.
  • Objekat je premali ili prevelik.
  • Kontrast između objekta i pozadine je slab.
  • Mračno je.
  • Okolno osvetljenje se menja.
 • [On (Start w/shutter)] možete da podesite samo kada je [Continuous AF] izabrano za [Focus Mode].

Savet

 • Ako objekat izađe iz kadra, fotoaparat može da detektuje objekat i nastavi da ga fokusira pomoću funkcije Lock-on AF kada se objekat ponovo pojavi na ekranu.