Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Lock-on AF

Podešavanje funkcije za praćenje i istovremeno fokusiranje objekta.

  1. MENU (Postavke fotoaparata) → [Lock-on AF] → željena postavka.

Detalji o stavkama u meniju

Off:
Fotoaparat ne prati objekat koji želite da fokusirate.
On:
Fotoaparat prati objekat koji želite da fokusirate.
On (Start w/shutter):
Fotoaparat prati objekat koji želite da fokusirate kada pritisnete okidač do pola.

Napomena

  • [On (Start w/shutter)] možete da podesite samo kada je [Continuous AF] izabrano za [Focus Mode].