Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Kontrolni birač ili kontrolni točkić ne radi.

  • Opcija [Dial / Wheel Lock] je uključena. Držite pritisnuto dugme Fn dok se blokada ne oslobodi ili podesite [Dial / Wheel Lock] na [Unlock].