Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Monitor se ne uključuje čak ni kada se fotoaparat uključi.

  • [FINDER/MONITOR] je podešeno na [Viewfinder]. Podesite [FINDER/MONITOR] na [Auto].