Digitalni fotoaparat z izmenljivim objektivom ILCE-7/ILCE-7R

Lock-on AF

Nastavi funkcijo za sledenje objektu in neprekinjeno ostrenje.

  1. MENU (Camera Settings) → [Lock-on AF] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Off:
Ne sledi objektu, ki ga želite izostriti.
On:
Sledi objektu, ki ga želite izostriti.
On (Start w/shutter):
Ko pritisnete sprožilo do polovice, sledi objektu, ki ga želite izostriti.

Opomba

  • [On (Start w/shutter)] lahko nastavite le, če je za način [Focus Mode] nastavljena možnost [Continuous AF].