Digitalni fotoaparat z izmenljivim objektivom ILCE-7/ILCE-7R

Focus Settings

Nastavi funkcije ostrenja.

  1. MENU (Camera Settings) → [Focus Settings].
  2. Nastavitve izvedete s sprednjim/zadnjim gumbom ali izbirnim kolescem.

Če je način ostrenja nastavljen na [Autofocus]/[DMF]

Sprednji izbirnik: Premakne okvir področja ostrenja navzgor/navzdol.

Zadnji izbirnik: Premakne okvir področja ostrenja v desno/levo.

Izbirno kolesce: Izbere področje ostrenja.


Če je način ostrenja nastavljen na [Manual Focus]

Področje povečave lahko določite v načinu ročnega ostrenja.

Sprednji izbirnik: Premakne področje povečave navzgor/navzdol.

Zadnji izbirnik: Premakne področje povečave v desno/levo.

Izbirno kolesce: Premakne področje povečave navzgor/navzdol.

Opomba

  • Področje ostrenja lahko premaknete, če je možnost [Focus Area] nastavljena na [Zone] ali [Flexible Spot].