Digitalni fotoaparat z izmenljivim objektivom ILCE-7/ILCE-7R

Reset EV Comp.

S to funkcijo se nastavi, ali naj se ohrani vrednost osvetlitve, določene z uporabo [Custom Settings], ko izklopite napajanje in je položaj gumba za izravnavo osvetlitve nastavljen na »0«.

  1. MENU(Custom Settings) → [Reset EV Comp.] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Ohranjanje:
Ohrani nastavitve [Custom Settings].

Ponastavitev (privzeta nastavitev):
Ponastavi nastavitve [Exposure Comp.] na »0«.