Digitalt kamera med udskifteligt objektiv/digitalt stillkameraILCE-QX1/DSC-QX30

Brug denne hjælpevejledning, når du har spørgsmål om brugen af kameraet.

Hvis du ønsker flere oplysninger om "PlayMemories Mobile", kan du se følgende websted.

http://www.sony.net/pmm/