HDD AUDIO PLAYERHAP-Z1ES

Zálohování hudebních souborů v systému HDD AUDIO PLAYER na počítač (pro Mac)

Pokud plánujete systém HDD AUDIO PLAYER nechat opravit nebo pokud původní hudební soubory ve svém počítači již nemáte, doporučujeme vám hudební soubory v systému HDD AUDIO PLAYER zkopírovat do počítače jako zálohu.

Pro vytvoření zálohy potřebujete mít na počítači nainstalovanou aplikaci HAP Music Transfer. Ujistěte se, že je systém HDD AUDIO PLAYER zapnut.

  1. Otevřete kontextovou nabídku aplikace HAP Music Transfer z (ikona HAP Music Transfer) na liště počítače a vyberte [Explore HAP] (prohlížet HAP).
    Otevře se okno vyhledávače a objeví se ikona/ikony dostupné sdílené složky/složek. Pro interní pevný disk se objeví [HAP_Internal] a pro externí pevný disk, je-li připojen, se objeví [HAP_External].
  2. Zvolte [HAP_Internal] (chcete-li zvolit interní pevný disk) nebo [HAP_External] (chcete-li zvolit externí pevný disk) a poté volte složky, dokud se nedostanete ke složce obsahující hudební soubory, které chcete zazálohovat.
  3. Hudební soubory z systému HDD AUDIO PLAYER zkopírujte přetažením do požadované složky v počítači.

Poznámka

  • Během zálohování dat ve vyhledávači nepřenášejte hudební soubory pomocí HAP Music Transfer.
  • Během zálohování dat v prohlížeči nepřenášejte hudební soubory z chytrého telefonu nebo tabletu.
  • Před zálohováním nastavte funkci [Auto Standby] (automatický pohotovostní režim) systému HDD AUDIO PLAYER na hodnotu [Off] (vypnuto).

Rada

  • Chcete-li zálohovat veškerý obsah interního nebo externího pevného disku, zkopírujte do svého počítače všechny složky (nebo soubory), které se nacházejí přímo pod složkami [HAP_Internal] nebo [HAP_External].