HDD AUDIO PLAYERHAP-Z1ES

Obnova záložních hudebních souborů z počítače do systému HDD AUDIO PLAYER (pro Mac)

Chcete-li záložní hudební soubory uložené v počítači vrátit do systému HDD AUDIO PLAYER, postupujte podle níže uvedených kroků.

Pro vrácení záložních souborů potřebujete mít na počítači nainstalovanou aplikaci HAP Music Transfer. Ujistěte se, že je systém HDD AUDIO PLAYER zapnut.

  1. Otevřete kontextovou nabídku aplikace HAP Music Transfer z (ikona HAP Music Transfer) na liště počítače a vyberte [Explore HAP] (prohlížet HAP).
    Otevře se okno vyhledávače a objeví se ikona/ikony dostupné sdílené složky/složek. Pro interní pevný disk se objeví [HAP_Internal] a pro externí pevný disk, je-li připojen, se objeví [HAP_External].
  2. Zvolte [HAP_Internal] (chcete-li zvolit interní pevný disk) nebo [HAP_External] (chcete-li zvolit externí pevný disk) a poté volte složky, dokud se nedostanete ke složce hudebních souborů, které chcete vrátit.
  3. Zkopírujte hudební soubory z počítače přetažením do systému HDD AUDIO PLAYER.

Poznámka

  • Během obnovy záložních dat z počítače do systému HDD AUDIO PLAYER pomocí HAP Music Transfer nepřenášejte hudební soubory.
  • Během obnovy záložních dat z počítače do systému HDD AUDIO PLAYER nepřenášejte hudební soubory z chytrého telefonu nebo tabletu.
  • Neobnovujte záložní soubory ze dvou nebo více počítačů najednou.

Rada

  • Chcete-li vrátit záložní soubory veškerého obsahu interního nebo externího pevného disku, zvolte záložní složku a zaškrtněte „Watch“ (sledovat) v okně nastavení obsahu aplikace HAP Music Transfer. Přejděte do okna nastavení přenosu a zvolte možnost [Clear] (vymazat) pro konfiguraci [Transferred Files List] (seznam přenesených souborů), čímž vymažete historii přenosů, a poté soubory automaticky nebo manuálně přeneste.