Digital HD-videokameraopptakerHDR-AZ1/RM-LVR2V

Dette er en bruksanvisning som du kan bruke til feilsøking og til å finne svar på spørsmål når du bruker den digitale HD-videokameraopptakeren. Her finner du mer informasjon om PlayMemories Mobile:

http://www.sony.net/pmm/